Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
DỊCH VỤ
BẤT ĐỘNG SẢN
THƯ VIỆN
CÁC CHÍNH SÁCH
TUYỂN DỤNG
LIÊN HỆ
  TRANG CHỦ
  GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ BAN QUẢN LÝ CHỢ LẠNG SƠN
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Giải thể ban quản lý chợ, ban quản lý dự án Lạng Sơn
-
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Giải thể phòng ban trực thuộc Chi nhánh công ty tại Lạng Sơn, bao gồm:
* Ban Quản lý Chợ Lạng Sơn
* Ban Quản lý d...
Xem thêm
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PHÚ LỘC - CHỢ LẠNG SƠN